Kierownictwo KMP w Koszalinie - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KMP w Koszalinie

 

 
Komendant Miejski Policji
w Koszalinie

mł. insp. Krzysztof SIELĄG
 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Koszalinie

podinsp. Sławomir BOBER
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Koszalinie

p.o. kom. Marcin PILARCZYK

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Komendant Miejski Policji w Koszalinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek od godziny 14:00 do 17:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, przy ul. Słowackiego 11.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień roboczy. 

Skargi i wnioski można również kierować drogą pocztową na adres KMP w Koszalinie, jak również pocztą internetową na adres: skargi.koszalin@sc.policja.gov.pl .

telefon: (94) 34 29 505 - sekretariat
e-mail:
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 17.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kilar
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kilar
Osoba modyfikująca informację:
sierż. Beata Gałka

Nawigacja

do góry