Przyjmowanie i załatwianie spraw - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza KMP w Koszalinie

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Założenie konta jest bezpłatne.

Składanie wniosku (kliknij na link): wniosek

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Wydziału Prezydialnego KMP w Koszalinie przy ul. Słowackiego11 w Koszalinie na następujących nośnikach danych:

    1.Dyskietka 1,44 MB

    2.Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

    3.Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.Akceptowalne formaty załączników to:

    1. DOC, RTF

    2. XLS

    3. CSV

    4. TXT

    5. GIF, TIF, BMP, JPG

    6. PDF

    7. ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji 01.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Beata Gałka Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
do góry